Allspelslåtar Bräckestämman 28 juli

Allspelslåtar: Schottis från Höggeröd G-dur Polka från Nord-Bohuslän G-dur Engelska från Bohuslän G-dur Engelska efter Martinsson G-dur Lübeckare efter Martinsson G-dur Mellan himmel och jord D-dur Niklas Larssons Brudmarsch D-dur Polka efter Didrik Andersson...