Till minne: Ingeborg Leyman

Vi har nåtts av den ledsamma nyheten att Ingeborg Leyman har gått bort. Ingegerd var en av hedersledamöterna i förbundet. Hennes döttrar Marit och Katarina har skrivit ett minnesord som publicerades i Bohusläningen den 2 augusti och Bohusläns Spelmansförbund har fått...