Allspelslåtar:
Schottis från Höggeröd G-dur
Polka från Nord-Bohuslän G-dur
Engelska från Bohuslän G-dur
Engelska efter Martinsson G-dur
Lübeckare efter Martinsson G-dur
Mellan himmel och jord D-dur
Niklas Larssons Brudmarsch D-dur
Polka efter Didrik Andersson G-dur