Här kan du läsa om olika folk­musik­evenemang runt om i Väst­sverige

(med reservation för ändringar)

Våren 2022

Oklart läge med tanke på pandemin

Vi hoppas att det kan bli träffar och stämmor längre fram under året.

5 mars årsmöte, Bohusläns Museum, Uddevalla

Förhoppningsvis kan vi träffas på årsmötet, med tillhörande spelträff! Mer info kommer.