Instrumentförsäkring

Som medlem i Bohusläns Spelmansförbund kan du teckna en försäkring till en förmånlig premie för ditt instrument.

Vilka skador ersätts?

• Plötslig och oförutsedd händelse
• Stöld
• Brand- och vattenskador
• Transportskador

Detta ingår i försäkringen

Musikinstrumentförsäkringen gäller i hela världen.
Blir instrument skadat eller stulet får du ersättning för reparationskostnaderna alternativt upp till vad det kostar att köpa en likvärdig egendom.
Om du vid en ersättningsbar skada behöver hyra ett likvärdigt instrument kan du få ersättning för hyra av ett likvärdigt föremål upp till 2.000 kronor per skadehändelse.

Självrisk

Självrisken är 200 kronor per skadehändelse. För skador som uppkommit på grund av fukt, värme, kyla eller sprickbildning utan yttre åverkan är självrisken 1.000 kronor.
Detta åtagande gäller dock inte kontrabas.

Vid en skada

Råkar du ut för en skada ska anmälan skickas så snart som möjligt till Folksam eller till Bohusläns Spelmansförbund. Anmäl dessutom till polisen om du råkat ut för en stöld eller blivit överfallen.

Teckna musikinstrumentförsäkring

Kontakta vår kassör. Telefonnummer och epostadress står på sidan med förtroendevalda.

Premie

Premiens storlek beror på vad det kostar att köpa in ett likvärdigt instrument och vilken typ av instrument du vill försäkra.

Fullständig information om försäkringen och dess villkor hittar Du på Sveriges Spelmäns Riksförbunds hemsida.

Skadeanmälan skickas till

Folksam
106 60 Stockholm
Telefon 08-772 80 20

Senast uppdaterad 2015-04-18