Vi har nåtts av den ledsamma nyheten att Svante Mannervik har gått bort. Svante var under många år ordförande i förbundet och var också en av våra hedersledamöter.

Du kan läsa minnnesord om Svante i en pdf här.