Medlem

Du är välkommen att bli medlem i Bohusläns Spelmansförbund (BSF). Som medlem i BSF blir du även medlem i Sveriges Spelmäns Riksförbund (SSR) och erhåller tidningen Spelmannen fyra gånger om året med senaste nytt från Spelmanssverige.
 

Att bli medlem

Medlemsavgift: 150 kr/år
Insättes på: plusgiro 87 00 33-8

För att du ska kunna få SSR-tidningen och även utskick från oss behöver vi ha uppgifter från dig till vårt medlemsregister som kassören har hand om:
Namn och födelsedata (år, månad, dag) samt adress, telefonnummer och epost-adress.
Ange så mycket som får plats i meddelandefältet / på plusgirotalongen.
Skicka samma uppgifter samt de resterande som inte fick plats till kassören, mailadress kassor@bohuslansspelmansforbund.se.

Är ni flera i ett spelmanslag som önskar bli medlemmar, kan ni gemensamt skicka in medlemsavgifterna. Skriv då på inbetalningen vilka inbetalningen avser och lämna de begärda personuppgifterna till kassören i separat brev eller epost, mailadress kassor@bohuslansspelmansforbund.se.
 

Ändring av adress eller andra uppgifter

Vill du ändra din adress eller andra uppgifter i BSFs medlemsregister? Skicka ett mail till BSFs medlemsregister/kassören (mailadress kassor@bohuslansspelmansforbund.se) med:
Nuvarande uppgifter (förnamn och efternamn, gatuadress, postnummer och ort) och nya uppgifter.
 

Instrumentförsäkring

Som medlem kan du teckna instrumentförsäkring, läs mer här.