Vi har nåtts av den ledsamma nyheten att Ingeborg Leyman har gått bort. Ingegerd var en av hedersledamöterna i förbundet.

Hennes döttrar Marit och Katarina har skrivit ett minnesord som publicerades i Bohusläningen den 2 augusti och Bohusläns Spelmansförbund har fått tillåtelse att återge texten här på hemsidan.
Ingeborg Leyman – minnesord i Bohusläningen

Bjarne Lantz i vår styrelse har också skrivit om Ingeborg, det kan du också läsa i en pdf här.
Ingeborg Leyman – minnesord Bohusläns Spelmansförbund