Under året har förbundet varit delaktigt i många spelmansstämmor och spelträffar med Uddevalla Folkmusikfestival som vårt största arrangemang under året. Här finns vår verksamhetsberättelse som PDF.
Vi siktar på att 2017 blir minst lika bra!