Du är välkommen att bli medlem i Bohusläns spelmansförbund. På våra spelträffar kan du träffa andra spelmän med intresse för bohuslänsk musik.
Genom ditt medlemskap stödjer du folkmusikarvet från Bohuslän och bidrar till att hålla folkmusiktraditionen levande.
Du kan även teckna en förmånlig instrumentförsäkring genom förbundet.

Anmäl dig genom att betala in årsavgiften för 2017:
100 kr inbetalas på Plusgiro 87 00 33-8
Ange namn, personnummer, adress, mejladress och telefonnummer på inbetalningskortet.
Betalar du elektroniskt så ange ditt namn på betalningen och mejla övriga uppgifter till
kassor@bohuslansspelmansforbund.se

Du kan också läsa i PDF här.