Valberedning

Sammankallande: Göte Klingvall
mail: gote@klingvall.se
tel: 0522-108 52

Göte Lundberg
mail: brehult@hotmail.com
tel: 0700-22 00 05