Folkmusik i Väst

Tillsammans med Västergötlands Spelmansförbund och Dalslands Spelmans­förbund har Bohusläns Spelmans­förbund bildat paraply­organisationen Folkmusik i Väst. Orsaken till detta är att politiker och tjänstemän inom Västra Göta­lands­regionen endast vill ha en kontakt­yta gentemot regionens spelmans­förbund. Andra ideella verk­samheter som tidigare varit organiserade land­skapsvis har gjort på samma sätt.

FiV ingår nu i den ny bildade Förvaltningen för Kulturutveckling, en sammanslagning av Kultur i Väst och Västarvet.

Folkmusik i Väst har till syfte att
• mellan de tre spelmansförbunden fördela de ekonomiska medel som VGR ställer till för­fogande för att driva verksamheten
• ansvara för att verksamheten uppfyller de kriterier som VGR har satt upp för att spelmans­förbundet ska få åtnjuta ekonomisk stött­ning med skattemedel

HÄR kan du läsa på Västra Götalandsregionens hemsida om Folkmusik i Väst. Där kan du också hitta ett doku­ment som beskriver spelmans­förbundens uppdrag från VGR, vilket vi får ekonomisk stöttning för.