Styrelse

Ordförande: Anki Lövgren
mail: ordforande@bohuslansspelmansforbund.se
tel: 0704-71 54 80

Sekreterare: Inger Blom
mail: sekreterare@bohuslansspelmansforbund.se
tel: 0734-48 44 05

Kassör: Erling Joachimsson
mail: kassor@bohuslansspelmansforbund.se
tel: 0739-54 02 80

Styrelseledamot 1: Bjarne Lantz
mail: ledamot1@bohuslansspelmansforbund.se
tel: 031-19 52 70

Styrelseledamot 2: Erica Sternersson

Styrelseersättare 1: Sven-Åke Stark
mail: styrelse_ers1@bohuslansspelmansforbund.se

Styrelseersättare 2: Lotta Karlsson
mail: styrelse_ers2@bohuslansspelmansforbund.se

Webmaster / info för hemsidan
mail: webmaster@bohuslansspelmansforbund.se