På årsmötet valdes Anki Lövgren till ny ordförande i förbundet. Vi önskar henne lycka till!
Lotta Johansson lämnade ordförandeposten och är nu ledamot under året. Tack för allt jobb du gjort som ordförande!
Vi hälsar Karin Askberger välkommen som ny styrelseersättare då Agnes Casimir-Lindholm lämnar styrelsen. Vi tackar Agnes för bra insatser i styrelsen!