Årsmöte 2 mars 2024

Nu är det dags att betala medlemsavgiften för 2024 om du inte redan gjort det. Alla medlemmar är välkomna på årsmöte. 150 kr inbetalas på 87 00 33-8(gäller ej hedersmedlemmar)OBS – kom ihåg att ange ditt namn på inbetalningen Vad får du för medlemsavgiften?• Genom...

Årsavgift 2024

Nu är det dags att betala medlemsavgiften för 2024150 kr inbetalas på 87 00 33-8(gäller ej hedersmedlemmar)OBS – kom ihåg att ange ditt namn på inbetalningenGenom ditt medlemskap stödjer du folkmusikarvet från Bohuslän, hjälper till att hålla folkmusiktraditionen...

Till minne – Svante Mannervik

Vi har nåtts av den ledsamma nyheten att Svante Mannervik har gått bort. Svante var under många år ordförande i förbundet och var också en av våra hedersledamöter. Du kan läsa minnnesord om Svante i en pdf här.

Medlemsavgift och årsmöte 2022

Nu är det dags att betala medlemsavgiften för 2022 150 kr inbetalas på 87 00 33-8(gäller ej hedersmedlemmar)OBS – kom ihåg att ange ditt namn på inbetalningen Vad får du för medlemsavgiften?• Genom ditt medlemskap stödjer du folkmusikarvet från Bohuslän, hjälper till...

Medlemsavgift 2021

Nu är det dags att betala medlemsavgiften för 2021 150 kr inbetalas på 87 00 33-8(gäller ej hedersmedlemmar)OBS – kom ihåg att ange ditt namn på inbetalningen Vad får du för medlemsavgiften?• Genom ditt medlemskap stödjer du folkmusikarvet från Bohuslän, hjälper till...