Förra året bestämdes att årsmötet 2021 skulle äga rum
den 6 mars.
På grund av pandemin har vi i styrelsen har beslutat att skjuta fram det, och återkommer med plats och datum.