Vishäften

Visor i Töstmörkret   50 kr
Upptecknade i Öckerö kommun
  
När jag var en liten gutt   50 kr
Folkliga barnvisor och ramsor från Bohuslän
  
Visor från Lysekilstrakten   50 kr
  
Ska de va gädda   Gratis
  
Har du bara takten så blir det bra   Gratis
Åke Konradsson