Noter

Information om allspelshäften
Låt nr 41 i Allspelslåtar från Bohuslän, häfte 1, ”Slängpolska från Skaftö” efter Ernst Abrahamsson har reviderats. Du som köpt detta allspelshäfte utan den reviderade slängpolskan, hör av dig till någon av styrelsemedlemmarna, så får du det reviderade notbladet.
Allspelslåtar från Bohuslän, häfte 2, var klart för försäljning 27/10 2001.

Allspelslåtar från Bohuslän, häfte 1   50:-
Allspelslåtar från Bohuslän, häfte 2   50:-
Allspelslåtar från Bohuslän, häfte 3   50:-

Jubileumshäfte 2007   100:-

Låtar efter Anders Carlsson, noter+CD se sidan CD-skivor

Låtar efter Spele Bernhard Bengtsson, noter+CD se sidan CD-skivor

21 spelmanslåtar efter Johan Johansson från Brodalen, Bohuslän
efter inspelning gjord 1992    50:-

29 spelmanslåtar efter Johan Johansson från Brodalen, Bohuslän
efter inspelning gjord 1968-69    50:-

Tvåradiga låtar från Kynnefjäll efter Johan Lund (nyutgåva)    50:-