Riksspelmän

Att vara Riksspelman innebär att man kan fram­föra låtar på ett traditions­enligt sätt och att man be­sitter god spel­teknik. Att vara Riks­spelman medför också ett ansvar att meddela sina kun­skaper till andra spel­män och framför­allt till ung­domarna. Genom att de flesta ung­domar idag har till­gång till musik­under­visning i skolan får de ett gott tek­niskt kunnande. Det är emeller­tid viktigt att de får träffa äldre spel­män och lära sig den genuina spelmans­traditionen. Här har alla etablerade spel­män en stor upp­gift att fylla.  

Zornmärket i Silver

De allra första bohuslänningar som erhöll titeln Riks­spelman och Zorns silvermedalj var Maria Sohlberg från Foss, Albert Fossum från Svarte­borg och Niklas Larsson från Svarte­borg. De erhöll silver­medaljen i anslutning till Riks­spelmans­stämman på Skansen 1910. (Utan uppspel! De uppmärksammades alla tre i samband med uppteckningen för Svenska Låtar.)
Under årens lopp har Bohuslän fått flera riks­spelmän: Lars-Olof Stilgård, Lysekil – spelade upp 1970. Sedan var det Arthur Lundberg Hogdal, Olle Alex­andersson Fiske­bäckskil, Bill Hansson Udde­valla, Marie Stensby Tanums Hede, Henry Wetter­ström Orust, Göran Prem­berg Göte­borg, Erik Öster­berg Hovås, Sven Augustsson Hisings Backa, Ingmarie Romell Hjärtum, Joar Skorpen Rödbo, Pernilla Stendahl, Munkedal och Agnes Casimir Lindholm, Vänersborg.
År 2019 fick Bohus­län ytterligare en riks­spelman: Folke Corneliusson.

Guldmärke

Zornmärket i guld tilldelas ”synnerligen fram­stående traditions­bärare”. Man kan inte spela upp för detta märke, mot­tagaren föreslås av Zorn­märkes­juryn och det formella beslutet om mot­tagare fattas av riks­styrelsen för Svenska Folk­dansringen.
Martin Martinsson, Orust, tilldelades 1974 Svenska Ungdoms­ringens Plakett i Guld.
Artur Lundberg tilldelades Zorn­märket i Guld 1977.
I samband med Zorn-märkes­uppspelningarna i Vemdalen i juli 2002 tilldelades Marie Stensby Zornmärket i Guld. Marie Stensby bor i Hammerdal sedan 1980. Juryn gav henne guld­märket för hennes “briljanta och stil­medvetna spel av låtar från Bohuslän”.