Här finns låtar till spelmanslagsträffen i Skredsvik den 20 april.

1. Vals från Norra Råda  1 Vals fr N Råda PDF

2. Hambo från Järbo  2 Hambo fr Järbo PDF

3. Polska  3 Polska PDF

4. Hambopolska  4 Hambopolska PDF

5. Broddetorparn  5 Broddetorparn PDF

6. MarstallaOlles vals  6 MarstallaOlles vals PDF

7. Midsommarafton på Munsö  7 Midsommarafton på Munsö PDF

8. Bia sticker mig  8 Bia sticker mig PDF

9. Kåde Kari polska  9 Kåde Kari polska PDF

10. Engelska efter Lars Jansson  10 Engelska efter Lars Jansson PDF

11. Engelska efter Lindholm  11 Engelska efter Lindholm PDF

12. Finske Lura  12 Finske Lura PDF

13. Schottis efter Ragnar Abrahamsson  13 Schottis efter Ragnar Abrahamsson PDF

14. Midsommarvalsen  14 Midsommarvalsen 1 PDF

15. Nicklassons gånglåt  15 Nicklassons gånglåt PDF

16. Bedas polka  16 Bedas polka PDF

17. Trulsevalsen  17 Trulsevalsen PDF

18. Fjelljenta  18 Fjelljenta PDF

19. Polska efter JonErik Schedin  19 Polska efter JonErik Schedin PDF

20. Vals efter Isidor Hjelm  20 Vals efter Isidor Hjelm PDF

21. Röragsvalsen  21 Röragsvalsen PDF

22. Hamburger Nössemark  22 Hamburger Nössemarl PDF

23. Polska E Edvin Pettersson.  23 Polska E Edvin Petterssin PDF

24. Pols Amerikatur   24 Pols Amerikatur 1 Spillefolk PDF

25. Pols Amerikaturen II  25 Pols Amerikaturen II Spillefolk PDF

26. Reinlender Den brente kaffekannen  26 Reinlender Den brente kaffekannen PDF