Årsmötet 2019

Styrelsen för Bohusläns Spelmansförbund är densamma även efter årsmötet 2019, se bohuslansspelmansforbund.se/om-forbundet/styrelse/

Allspelslåtar Bräckestämman 28 juli

Allspelslåtar: Schottis från Höggeröd G-dur Polka från Nord-Bohuslän G-dur Engelska från Bohuslän G-dur Engelska efter Martinsson G-dur Lübeckare efter Martinsson G-dur Mellan himmel och jord D-dur Niklas Larssons Brudmarsch D-dur Polka efter Didrik Andersson...

Till minne: Ingeborg Leyman

Vi har nåtts av den ledsamma nyheten att Ingeborg Leyman har gått bort. Ingegerd var en av hedersledamöterna i förbundet. Hennes döttrar Marit och Katarina har skrivit ett minnesord som publicerades i Bohusläningen den 2 augusti och Bohusläns Spelmansförbund har fått...

Nytt i styrelsen

På årsmötet valdes Anki Lövgren till ny ordförande i förbundet. Vi önskar henne lycka till! Lotta Johansson lämnade ordförandeposten och är nu ledamot under året. Tack för allt jobb du gjort som ordförande! Vi hälsar Karin Askberger välkommen som ny styrelseersättare...

Årsmöte 4 mars 2017

Lördagen den 4 mars kl 10.30 är det årsmöte med spelträff och låtkurs på Bohusläns museum. Vi börjar med fika och sedan fortsätter vi med årsmötesförhandlingar. Därefter tar vi lunchpaus för att sedan fortsätta med låtkurs/spelträff, så glöm inte att ta med...